.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________

GRAVITY

Gravity to projekt autorski wykorzystujący technikę bullet time (time slice, frozen time). W studio spędziliśmy łącznie 26 godzin, otrzymując blisko 2000 zdjęć. Każda z sekwencji składa się z kilkudziesięciu zdjęć połączonych w pętlę.
Jest to wariacja na temat czasu i ruchu. Ścieranie się różnych sił tworzy wizualną formę. Grawitacja jest jedną z tych sił i patrząc na uzyskane obrazy mamy wrażenie jakby wszystko było w niej zanurzone jak owad zatopiony w bursztynie. Zdecydowałem się na zatrzymanie bardzo dynamicznych sytuacji tak aby mieć dostęp to tych momentów które przemijają zbyt szybko aby moc się im przyjrzeć.

Gravity powstało także dzieki pomocy moich przyjaciół: Pauliny, Błażeja, Joanny, Sashy, Ludwiki i Kamila - DZIĘKI!

Projekt Gravity powstał przy wsparciu Poznańskiej Galerii Nowej.

-
Gravity is an original project that uses bullet time technique (time slice, frozen time). We spent a total of 26 hours in the studio to obtain nearly 2000 images. Each sequence consists of tens of images combined into the loop.
This is a variation on time and movement. Clash of various forces creates a visual performance. Gravity is one of these forces and looking at the achieved pictures we have a feeling that everything is immersed in it, like an insect immersed in amber. I decided to stop very dynamic situation in order o have access to those moments that pass too quickly to have a good look at them.

Gravity was created with help from my friends: Paulina, Błażej, Joanna, Sasha, Ludwika and Kamil - THANKS!

Gravity Project was created with the support of the Nowa Gallery, Poznan.

-

_________________________________________________________________________

Projekt Gravity był pokazywany w kilku galeriach a także wydany w formie albumu.
-
Project Gravity was exhibited in several galleries and also was published as a flipbook.

-

-